Minions - Despicable Me 3

BPZ / BPZ 2016-17 (SD)

Stát: Evropa / Rok vydání: 2017

1. SD 697 Gru
6. SD 744 Dave
2. SD 698 Agnes
7. SD 745 Phil
3. SD 699 Edith
8. SD 746, SD746A Balthazar Bratt
4. SD 700 Stuart
9. SD 747 Carl
5. SD 707 Margo
10. SD 748, SD 748A DruAbyste si mohl pøidat sérii do sbírky, musíte se zaregistrovat

Zelená - mám
Èervená - nemám
Žlutá - vymìním
Šedá - nesháním
Fialová - koupím
Modrá - prodám nebo vymìním

abubu
harpy
jindra
miloš
rastino29
schevka