Varianty - Monster Hotel
Monster Hotel

eu 1b Funnystein - viď. galériu (OEU)
eu 1c Funnystein - viď. galériu (WEU)
fr 1d Brikolstein - viď. galériu (F)
be 1e Brikolstein/ Kafferstein - viď. galériu (BNL)
de 1f Funnystein - viď. galériu (DE)
pl 1g Funnystein - viď. galériu (PL)
gb 1h Stupidstein - viď. galériu (UK)
hu 1i Funnystein - viď. galériu (H)
it 1j Funnystein - viď. galériu (IT)
ru 1k ??????????/ ?????????? - viď. galériu (RUS/UA)
es 1l Tontonstein - viď. galériu (SP)
chr 1m Funnystein - viď. galériu (HR/SLO)
ar 1n Funnystein - viď. galériu (BR/AR)
ch 1o Funnystein - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 1p Funnystein - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 1r Tontonstein - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 1s Funnystein - BPZ pochádzajúce z Grécka.
ro 1t Funnystein - BPZ spoločné pre Rumunsko a Ukrajinu (KJ). Chýbajú Dragox,Wolfox a Freakieboss.
eu 2b Dragox - viď. galériu (OEU)
eu 2c Dragox - viď. galériu (WEU)
fr 2d Dragonigo - viď. galériu (F)
be 2e Dragonigo/ Drakeman - viď. galériu (BNL)
de 2f Dragox - viď. galériu (DE)
pl 2g Dragox - viď. galériu (PL)
gb 2h Dragogator - viď. galériu (UK)
hu 2i Dragox - viď. galériu (H)
it 2j Dragox - viď. galériu (IT)
ru 2k Dragox - viď. galériu (RUS/UA)
es 2l Dragox - viď. galériu (SP)
chr 2m Dragox - viď. galériu (HR/SLO)
ar 2n Dragox - viď. galériu (BR/AR)
ch 2o Dragox - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 2p Dragox - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 2r Dragox - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 2s Dragox - BPZ pochádzajúce z Grécka.
ro 2t Mummyboo - BPZ spoločné pre Rumunsko a Ukrajinu (KJ). Chýbajú Dragox,Wolfox a Freakieboss.
eu 3b Mummyboo - viď. galériu (OEU)
eu 3c Mummyboo - viď. galériu (WEU)
fr 3d Momiblue - viď. galériu (F)
be 3e Momiblue/ Mummieboe - viď. galériu (BNL)
de 3f Mumie - viď. galériu (DE)
pl 3g Mummyboo - viď. galériu (PL)
gb 3h Mummyboo - viď. galériu (UK)
hu 3i Mummyboo - viď. galériu (H)
it 3j La Mummia - viď. galériu (IT)
ru 3k Mummyboo - viď. galériu (RUS/UA)
es 3l Mummyboo - viď. galériu (SP)
chr 3m Mummyboo - viď. galériu (HR/SLO)
ar 3n Mummyboo - viď. galériu (BR/AR)
ch 3o Momiblue/ Mumie - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 3p Mummyboo - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 3r Mummyboo - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 3s Mummyboo - BPZ pochádzajúce z Grécka.
ro 3t Dracool - BPZ spoločné pre Rumunsko a Ukrajinu (KJ). Chýbajú Dragox,Wolfox a Freakieboss.
eu 4b Dracool - viď. galériu (OEU)
eu 4c Dracool - viď. galériu (WEU)
fr 4d Dracool - viď. galériu (F)
be 4e Dracool - viď. galériu (BNL)
de 4f Dracool - viď. galériu (DE)
pl 4g Dracool - viď. galériu (PL)
gb 4h Dracool - viď. galériu (UK)
hu 4i Dracool - viď. galériu (H)
it 4j Sirdrak - viď. galériu (IT)
ru 4k ?????? - viď. galériu (RUS/UA)
es 4l Dracool - viď. galériu (SP)
chr 4m Dracool - viď. galériu (HR/SLO)
ar 4n Dracool - viď. galériu (BR/AR)
ch 4o Dracool - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 4p Dracool - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 4r Dracool - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 4s Dracool - BPZ pochádzajúce z Grécka.
ro 4t Brutos - BPZ spoločné pre Rumunsko a Ukrajinu (KJ). Chýbajú Dragox,Wolfox a Freakieboss.
eu 5b Wolfox - viď. galériu (OEU)
eu 5c Wolfox - viď. galériu (WEU)
fr 5d Garoulou - viď. galériu (F)
be 5e Garoulou/ Wolfy - viď. galériu (BNL)
de 5f Wolfy - viď. galériu (DE)
pl 5g Wolfox - viď. galériu (PL)
gb 5h Wolfy - viď. galériu (UK)
hu 5i Wolfox - viď. galériu (H)
it 5j Wolfox - viď. galériu (IT)
ru 5k ??????? - viď. galériu (RUS/UA)
es 5l Wolfox - viď. galériu (SP)
chr 5m Wolfox - viď. galériu (HR/SLO)
ar 5n Wolfox - viď. galériu (BR/AR)
ch 5o Wolfox - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 5p Wolfox - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 5r Wolfox - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 5s Wolfox - BPZ pochádzajúce z Grécka.
ro 5t Dr.Jeckyll & Mr.Hide - BPZ spoločné pre Rumunsko a Ukrajinu (KJ). Chýbajú Dragox,Wolfox a Freakieboss.
eu 6b Brutos - viď. galériu (OEU)
eu 6c Brutos - viď. galériu (WEU)
fr 6d Ogrichon - viď. galériu (F)
be 6e Ogrichon - viď. galériu (BNL)
de 6f Beisser - viď. galériu (DE)
pl 6g Brutos - viď. galériu (PL)
gb 6h Brutos - viď. galériu (UK)
hu 6i Brutos - viď. galériu (H)
it 6j Brutos - viď. galériu (IT)
ru 6k ?????? - viď. galériu (RUS/UA)
es 6l Brutos - viď. galériu (SP)
chr 6m Brutos - viď. galériu (HR/SLO)
ar 6n Brutos - viď. galériu (BR/AR)
ch 6o Ogrichon/ Beisser - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 6p Brutos - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 6r Brutos - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 6s Brutos - BPZ pochádzajúce z Grécka.
ro 6t Ye-Yeti - BPZ spoločné pre Rumunsko a Ukrajinu (KJ). Chýbajú Dragox,Wolfox a Freakieboss.
eu 7b Dr.Jeckyll & Mr.Hide - viď. galériu (OEU)
eu 7c Dr.Jeckyll & Mr.Hide - viď. galériu (WEU)
fr 7d Doublesam - viď. galériu (F)
be 7e Doublesam/ Dubbelsam - viď. galériu (BNL)
de 7f Doubleface - viď. galériu (DE)
pl 7g Dr.Jekyll & Mr.Hide - viď. galériu (PL)
gb 7h Dr.Jeckyll & Mr.Hide - viď. galériu (UK)
hu 7i Dr.Jeckyll & Mr.Hide - viď. galériu (H)
it 7j Dr Jeckyll e Mr Hyde - viď. galériu (IT)
ru 7k Dr.Jeckyll & Mr.Hide - viď. galériu (RUS/UA)
es 7l Sam Doscabezas - viď. galériu (SP)
chr 7m Dr.Jeckyll & Mr.Hide - viď. galériu (HR/SLO)
ar 7n Dr.Jeckyll & Mr.Hide - viď. galériu (BR/AR)
ch 7o Dr.Jeckyll & Mr.Hide - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 7p Dr.Jeckyll & Mr.Hide - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 7r Dr.Jeckyll & Mr.Hide - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 7s Dr.Jeckyll & Mr.Hide - BPZ pochádzajúce z Grécka.
eu 8b Ye-Yeti - viď. galériu (OEU)
eu 8c Ye-Yeti - viď. galériu (WEU)
fr 8d Ye-Yeti - viď. galériu (F)
be 8e Ye-Yeti - viď. galériu (BNL)
de 8f Ye-Yeti - viď. galériu (DE)
pl 8g Ye-Yeti - viď. galériu (PL)
gb 8h Ye-Yeti - viď. galériu (UK)
hu 8i Ye-Yeti - viď. galériu (H)
it 8j Ye-Yeti - viď. galériu (IT)
ru 8k ?-???/ ?-??? - viď. galériu (RUS/UA)
es 8l Ye-Yeti - viď. galériu (SP)
chr 8m Ye-Yeti - viď. galériu (HR/SLO)
ar 8n Ye-Yeti - viď. galériu (BR/AR)
ch 8o Ye-Yeti - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 8p Ye-Yeti - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 8r Ye-Yeti - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 8s Ye-Yeti - BPZ pochádzajúce z Grécka.
eu 9b Freakiebos - viď. galériu (OEU)
eu 9c Freakiebos - viď. galériu (WEU)
fr 9d Grabosse - viď. galériu (F)
be 9e Grabosse - viď. galériu (BNL)
de 9f Quasimo - viď. galériu (DE)
pl 9g Freakyboss - viď. galériu (PL)
gb 9h Freakiebos - viď. galériu (UK)
hu 9i Freakieboss - viď. galériu (H)
it 9j Gibbus - viď. galériu (IT)
ru 9k Freakiebos - viď. galériu (RUS/UA)
es 9l Freakiebos - viď. galériu (SP)
chr 9m Freakiebos - viď. galériu (HR/SLO)
ar 9n Freakiebos - viď. galériu (BR/AR)
ch 9o Freakieboss - BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.
lv 9p Freakieboss - BPZ spoločné pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko.
pt 9r Freakieboss - BPZ pochádzajúce z Portugalska.(Kinder surpresa)
gr 9s Freakieboss - BPZ pochádzajúce z Grécka.