Varianty - Doraemon
Doraemon

es 1b Nobita - viď. galériu (SP)
pt 1c Nobita - viď. galériu (PT)
it 1d Nobita - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 1e Nobita - viď. galériu (World)
ec 1f Nobita - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.
es 2b Nobita ležící - viď. galériu (SP)
pt 2c Nobita ležící - viď. galériu (PT)
it 2d Nobita ležící - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 2e Nobita ležící - viď. galériu (World)
ec 2f Nobita ležící - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.
es 3b Dorami s raketou - viď. galériu (SP)
pt 3c Dorami s raketou - viď. galériu (PT)
it 3d Dorami s raketou - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 3e Dorami s raketou - viď. galériu (World)
ec 3f Dorami s raketou - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.
es 4b Dorami - viď. galériu (SP)
pt 4c Dorami - viď. galériu (PT)
it 4d Dorami - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 4e Dorami - viď. galériu (World)
ec 4f Dorami - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.
es 5b Doraemon - viď. galériu (SP)
pt 5c Doraemon - viď. galériu (PT)
it 5d Doraemon - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 5e Doraemon - viď. galériu (World)
ec 5f Doraemon - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.
es 6b Doraemon s knihou - viď. galériu (SP)
pt 6c Doraemon s knihou - viď. galériu (PT)
it 6d Doraemon s knihou - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 6e Doraemon s knihou - viď. galériu (World)
ec 6f Doraemon s knihou - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.
es 7b Doraemon s vrtulí - viď. galériu (SP)
pt 7c Doraemon s vrtulí - viď. galériu (PT)
it 7d Doraemon s vrtulí - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 7e Doraemon s vrtulí - viď. galériu (World)
ec 7f Doraemon s vrtulí - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.
es 8b Doraemon ve dveřích - viď. galériu (SP)
pt 8c Doraemon ve dveřích - viď. galériu (PT)
it 8d Doraemon ve dveřích - viď. galériu (IT/SP/PT)
world 8e Doraemon ve dveřích - viď. galériu (World)
ec 8f Doraemon ve dveřích - BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik je malý a úzky.