Varianty - S 01 - 08 (Piráti)
S 01 - 08 (Piráti)

de 1b Steuer Schneck - Viď. galériu (DE)
eu 1c S-1 - Viď. galériu (WEU)
be 1d Piramiral/ Piradmiraal - Viď. galériu (BNL)
it 1e Lumacho - Viď. galériu (IT)
gb 1f Pilot-Snail - Viď. galériu (UK)
fr 1g Piramiral - Viď. galériu (F)
iz 1h ??? ?????/ ?????? - Viď. galériu (RUS/IL)
pl 1i Lumacho - Viď. galériu (PL)
ch 1j S-1 - Viď. galériu (CH)
sa 1k S-1 - Viď. galériu (UAE)
tu 1l S-1 - Viď. galériu (TR)
es 1m S-1 - Viď. galériu (SP)
pt 1n S-1 - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 1o S-1 - BPZ pochádzajúce z Grécka.
world 1p S-1 - Neutrálny papierik bez magic kódu. Chýbajú piráti S-4 a S-8.(Kinder Joy)
de 2b Käpt´n Knautsch - Viď. galériu (DE)
eu 2c S-2 - Viď. galériu (WEU)
be 2d S-2 - Viď. galériu (BNL)
it 2e Capitan Lumo - Viď. galériu (IT)
gb 2f S-2 - Viď. galériu (UK)
fr 2g Capitaine Coquille - Viď. galériu (F)
iz 2h ???? ???/ ??????? - Viď. galériu (RUS/IL)
pl 2i Capitan Lumo - Viď. galériu (PL)
ch 2j Capitaine Coquille/ Käpt´n Nau - Viď. galériu (CH)
sa 2k Captain Moustache - Viď. galériu (UAE)
tu 2l S-2 - Viď. galériu (TR)
es 2m S-2 - Viď. galériu (SP)
pt 2n S-2 - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 2o S-2 - BPZ pochádzajúce z Grécka.
world 2p S-2 - Neutrálny papierik bez magic kódu. Chýbajú piráti S-4 a S-8.(Kinder Joy)
de 3b Navi Schneck - Viď. galériu (DE)
eu 3c S-3 - Viď. galériu (WEU)
be 3d Piraboussol/ Pirakompas - Viď. galériu (BNL)
it 3e Lumappo - Viď. galériu (IT)
gb 3f Mappy-Snail - Viď. galériu (UK)
fr 3g Piraboussol - Viď. galériu (F)
iz 3h ??? ?????/ ??????? - Viď. galériu (RUS/IL)
pl 3i Lumappo - Viď. galériu (PL)
ch 3j Piraboussol/ Navi Schneck - Viď. galériu (CH)
sa 3k S-3 - Viď. galériu (UAE)
tu 3l Çitirdak Korsanlar/ Çokbilmiş - Viď. galériu (TR)
es 3m S-3 - Viď. galériu (SP)
pt 3n Caracomapa - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 3o S-3 - BPZ pochádzajúce z Grécka.
world 3p S-3 - Neutrálny papierik bez magic kódu. Chýbajú piráti S-4 a S-8.(Kinder Joy)
de 4b Glotz Schneck - Viď. galériu (DE)
eu 4c S-4 - Viď. galériu (WEU)
be 4d Piraloupe/ Piraloep - Viď. galériu (BNL)
it 4e S-4 - Viď. galériu (IT)
gb 4f S-4 - Viď. galériu (UK)
fr 4g Piraloupe - Viď. galériu (F)
pl 4i S-4 - Viď. galériu (PL)
ch 4j S-4 - Viď. galériu (CH)
es 4m Caracovigia - Viď. galériu (SP)
pt 4n S-4 - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 4o S-4 - BPZ pochádzajúce z Grécka.
de 5b Ruder Schneck - Viď. galériu (DE)
eu 5c S-5 - Viď. galériu (WEU)
be 5d S-5 - Viď. galériu (BNL)
it 5e Lumarin - Viď. galériu (IT)
gb 5f S-5 - Viď. galériu (UK)
fr 5g Piramarin - Viď. galériu (F)
iz 5h ??? ?????/ ???? - Viď. galériu (RUS/IL)
pl 5i Lumarin - Viď. galériu (PL)
ch 5j S-5 - Viď. galériu (CH)
sa 5k S-5 - Viď. galériu (UAE)
tu 5l Çitirdak Korsanlar/ Korkak Kaş - Viď. galériu (TR)
es 5m S-5 - Viď. galériu (SP)
pt 5n S-5 - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 5o S-5 - BPZ pochádzajúce z Grécka.
world 5p S-5 - Neutrálny papierik bez magic kódu. Chýbajú piráti S-4 a S-8.(Kinder Joy)
de 6b Schrubb Schneck - Viď. galériu (DE)
eu 6c S-6 - Viď. galériu (WEU)
be 6d S-6 - Viď. galériu (BNL)
it 6e S-6 - Viď. galériu (IT)
gb 6f S-6 - Viď. galériu (UK)
fr 6g Pirabalai - Viď. galériu (F)
iz 6h ??? ?????/ ??????? - Viď. galériu (RUS/IL)
pl 6i Lumacchia - Viď. galériu (PL)
ch 6j S-6 - Viď. galériu (CH)
sa 6k Wax Max - Viď. galériu (UAE)
tu 6l Çitirdak Korsanlar/ Piril Çiti - Viď. galériu (TR)
es 6m S-6 - Viď. galériu (SP)
pt 6n S-6 - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 6o ???????? - BPZ pochádzajúce z Grécka.
world 6p S-6 - Neutrálny papierik bez magic kódu. Chýbajú piráti S-4 a S-8.(Kinder Joy)
de 7b Geck Schneck - Viď. galériu (DE)
eu 7c S-7 - Viď. galériu (WEU)
be 7d S-7 - Viď. galériu (BNL)
it 7e S-7 - Viď. galériu (IT)
gb 7f S-7 - Viď. galériu (UK)
fr 7g Piramuse - Viď. galériu (F)
iz 7h ??? ?????/ ??????????? - Viď. galériu (RUS/IL)
pl 7i S-7 - Viď. galériu (PL)
ch 7j S-7 - Viď. galériu (CH)
sa 7k S-7 - Viď. galériu (UAE)
tu 7l Çitirdak Korsanlar/ Girgir Miç - Viď. galériu (TR)
es 7m Caracolé-Olé - Viď. galériu (SP)
pt 7n S-7 - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 7o S-7 - BPZ pochádzajúce z Grécka.
world 7p S-7 - Neutrálny papierik bez magic kódu. Chýbajú piráti S-4 a S-8.(Kinder Joy)
de 8b Schneckchen - Viď. galériu (DE)
eu 8c S-8 - Viď. galériu (WEU)
be 8d S-8 - Viď. galériu (BNL)
it 8e Luana - Viď. galériu (IT)
gb 8f Snail-Anne - Viď. galériu (UK)
fr 8g Piracoquette - Viď. galériu (F)
iz 8h ??? ???/ ????????? ???? - Viď. galériu (RUS/IL)
pl 8i Luana - Viď. galériu (PL)
ch 8j S-8 - Viď. galériu (CH)
sa 8k Big Mama - Viď. galériu (UAE)
tu 8l Çitirdak Korsanlar/ Tatli-Sert - Viď. galériu (TR)
es 8m S-8 - Viď. galériu (SP)
pt 8n S-8 - Os Docepiratas (kinder surpresa)
gr 8o S-8 - BPZ pochádzajúce z Grécka.