Varianty - 2S 078 - 087 Extra-Robots
2S 078 - 087 Extra-Robots

eu 10b 2S - 87 - Viď. galériu WEU
de 10c 2S - 87 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
br 10e 2S - 87 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 1b 2S - 78 - Viď. galériu WEU
de 1c 2S - 78 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
eu 1d 2S - 78 - Viď. galériu KJ (s upozornením)
br 1e 2S - 78 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 1f 2S - 78 - KJ bez upozornenia
eu 2b 2S - 79 - Viď. galériu WEU
de 2c 2S - 79 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
eu 2d 2S - 79 - Viď. galériu KJ (s upozornením)
br 2e 2S - 79 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 2f 2S - 79 - KJ bez upozornenia
eu 3b 2S - 80 - Viď. galériu WEU
de 3c 2S - 80 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
eu 3d 2S - 80 - Viď. galériu KJ (s upozornením)
br 3e 2S - 80 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 3f 2S - 80 - KJ bez upozornenia
eu 4b 2S - 81 - Viď. galériu WEU
de 4c 2S - 81 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
br 4e 2S - 81 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 5b 2S - 82 - Viď. galériu WEU
de 5c 2S - 82 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
br 5e 2S - 82 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 6b 2S - 83 - Viď. galériu WEU
de 6c 2S - 83 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
eu 6d 2S - 83 - Viď. galériu KJ (s upozornením)
br 6e 2S - 83 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 6f 2S - 83 - KJ bez upozornenia
eu 7b 2S - 84 - Viď. galériu WEU
de 7c 2S - 84 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
br 7e 2S - 84 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 8b 2S - 85 - Viď. galériu WEU
de 8c 2S - 85 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
br 8e 2S - 85 - Viď. galériu Južná Amerika
eu 9b 2S - 86 - Viď. galériu WEU
de 9c 2S - 86 - BPZ pochádzajúce z Nemecka.
br 9e 2S - 86 - Viď. galériu Južná Amerika