Galerie

Tecna - čapica DE/UA
Vľavo značenie na čapici väčšie a plochejšie (DE), vpravo značenie menšie a prehĺbenejšie (UA). Taktiež vidieť nepatrný rozdiel vo farbách. Nemecká Tecna má sfarbenie čapice o niečo bledšie ako Tecna z Ukrajiny.
Vložil: dana22