Galerie

Taiwan 2011
BPZ pochádzajúce z Taiwanu. Avers a revers bez © MPG v pravom dolnom rohu. Revers namiesto © MPG nápis © Magic Production Group S.A. All rights reserved.
Vložil: dana22