Varianty k figurce
Původ: Svalík Dobráček
Série: Chlapci z Paleolitu
ID: 1251
 

3b - Big Wam
Německo
Rok: 2003

Popis:
BPZ s nemeckým textom.


ID: 1261
 

3c - Gigantus Lagodny
Polsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ s poľským textom.


ID: 1271
 

3d - Tenerocky
Itálie
Rok: 2003

Popis:
BPZ s talianskym textom.


ID: 1281
 

3e - Bumburnyák
Maďarsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ s maďarským textom.


ID: 1291
 

3f - Mumbo Jumbo/Veliki Cvetko
Chorvatsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Chorvátska.


ID: 1301
 

3g - Simón Mimosón
Španělsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce zo Španielska.


ID: 1311
 

3h - Tenerocky
Belgie
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre krajiny Beneluxu.


ID: 2439
 

3i - Grodou
Francie
Rok: 2003

Popis:
Les Cromignons


ID: 2450
 

3j - Gentle Giant
Anglie
Rok: 2003

Popis:
The Cavemen


ID: 2460
 

3k - Big Wam/Grodou
Švýcarsko
Rok: 2003

Popis:
Die Ötzis kommen!/Les Cromignons


ID: 2470
 

3l - Mimocas
Portugalsko
Rok: 2003

Popis:
Cavernicolas (kinder surpresa)


ID: 2480
 

3m - Svalík Dobráček
Jugoslávie
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Juhosláviu a Macedónsko.