Varianty k figurce
Původ: Šéfík Otík
Série: Chlapci z Paleolitu
ID: 1255
 

7b - Cheffe
Německo
Rok: 2003

Popis:
BPZ s nemeckým textom.


ID: 1265
 

7c - Wódz
Polsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ s poľským textom.


ID: 1275
 

7d - Trogloboss
Itálie
Rok: 2003

Popis:
BPZ s talianskym textom.


ID: 1285
 

7e - Köpapi
Maďarsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ s maďarským textom.


ID: 1295
 

7f - Stef Supersef/Sef
Chorvatsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Chorvátska.


ID: 1305
 

7g - Gran Jefe
Španělsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce zo Španielska.


ID: 1315
 

7h - Trogloboss
Belgie
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre krajiny Beneluxu.


ID: 2443
 

7i - Chef
Francie
Rok: 2003

Popis:
Les Cromignons


ID: 2454
 

7j - Chief
Anglie
Rok: 2003

Popis:
The Cavemen


ID: 2464
 

7k - Cheffe/Chef
Švýcarsko
Rok: 2003

Popis:
Die Ötzis kommen!/Les Cromignons


ID: 2474
 

7l - Grande Chefe
Portugalsko
Rok: 2003

Popis:
Cavernicolas (kinder surpresa)


ID: 2484
 

7m - Šéfík Otík
Jugoslávie
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Juhosláviu a Macedónsko.