Varianty k figurce
Původ: Mr Mouse
Série: Cybertop
ID: 1452
 

7i - Mr. Mouse
Saudská Arábie
Rok: 2007

Popis:
BPZ pochádzajúce zo Saudskej Arábie. Papierik zobrazuje iba 9 figúriek ( bez Corsarius, Joey Stik a Dr.Link).


ID: 1369
 

8b - ?????? ????
Rusko
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Rusko a Ukrajinu.


ID: 1381
 

8c - Mr Mouse
Maďarsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Maďarsko a Rumunsko.


ID: 1393
 

8d - Mr Mouse
Německo
Rok: 2003

Popis:
BPZ s nemeckým textom.


ID: 1405
 

8e - Mr Mouse
Japonsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Japonska.


ID: 1417
 

8f - Mr Mouse
Kanada
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Kanady.


ID: 1429
 

8g - Mr Mouse
Anglie
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Anglicka.


ID: 1441
 

8h - Mr Mouse
Polsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Poľsko a Litvu.


ID: 1462
 

8j - Mr Mouse
Austrálie
Rok: 2005

Popis:
BPZ pochádzajúce z Austrálie.


ID: 1474
 

8k - Mr Mouse
Mexiko
Rok: 2005

Popis:
BPZ pochádzajúce z Mexika.


ID: 1486
 

8l - Mr Mouse
Lotyšsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Lotyšsko a Estónsko.


ID: 1498
 

8m - Mr Mouse
Jugoslávie
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre bývalú Juhosláviu a Macedónsko.


ID: 1510
 

8n - Mr Mouse
Chorvatsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.


ID: 1522
 

8o - Mr Mouse
Švédsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Švédsko a Fínsko.


ID: 1534
 

8p - Mr Mouse
Řecko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Grécka.


ID: 1546
 

8r - Mr Mouse
Belgie
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pe krajiny Beneluxu.


ID: 1558
 

8s - Mr Mouse
Dánsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ spoločné pre Nórsko a Dánsko.


ID: 1570
 

8t - Mr Mouse
Španělsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce zo Španielska.


ID: 1582
 

8u - Mr Mouse
Portugalsko
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Portugalska.


ID: 1594
 

8v - Mr Mouse
Francie
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Francúzska.


ID: 1606
 

8w - Mr Mouse
Itálie
Rok: 2003

Popis:
BPZ pochádzajúce z Talianska.