Land und Leute

BPZ / BPZ Vedlejší série

Stát: Německo / Rok vydání: 2001

1. Die Bäuerin beim Taubenfüttern
2. Der SchäferAbyste si mohl pøidat sérii do sbírky, musíte se zaregistrovat

Zelená - mám
Èervená - nemám
Žlutá - vymìním
Šedá - nesháním
Fialová - koupím
Modrá - prodám nebo vymìním

abubu
david1047
filhav
harpy
iveti
jindra
lausmanka
miloš
rgbreaker
vaclavk
zdeši a tom