Varianty k figurce
Původ: Hafan (2S-90)
Série: Magic School
ID: 1931
 

3v - Hafan
Ekvádor
Rok: 2008

Popis:
BPZ pochádzajúce z Equádoru. Papierik zobrazuje iba 3 figúrky - Kika, Mága a Hafana.


ID: 1890
 

5n - ?????/ Bibi Broscan
Ukrajina
Rok: 2006

Popis:
BPZ spoločné pre Ukrajinu a Rumunsko. Papierik zobrazuje iba 5 figúriek ( bez Aliho,Palivca a Bradáča).


ID: 1928
 

6t - Hafan
Brazílie
Rok: 2008

Popis:
BPZ spoločné pre Brazíliu, Kanadu, Argentínu, Mexiko a Austáliu. (chýba Baba Jaga a Ali)


ID: 1798
 

8b - Hafan
Evropa
Rok: 2006

Popis:
BPZ neutrálny, bez magic kódu.(OEU)


ID: 1806
 

8c - Hafan
Evropa
Rok: 2006

Popis:
BPZ neutrálne s magic kódom. (WEU)


ID: 1782
 

8d - Trollo
Německo
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Nemecka.


ID: 1821
 

8e - Trollo
Belgie
Rok: 2006

Popis:
BPZ spoločné pre krajiny Beneluxu.


ID: 1829
 

8f - Hasszán
Maďarsko
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Maďarska.


ID: 1837
 

8g - Draki
Polsko
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Poľska.


ID: 1845
 

8h - ?????
Rusko
Rok: 2006

Popis:
BPZ spoločné pre Rusko a Ukrajinu.


ID: 1853
 

8i - Krapo
Itálie
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Talianska.


ID: 1861
 

8j - Krapo
Španělsko
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce zo Španielska.


ID: 1869
 

8k - Hafan
Portugalsko
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Portugalska.


ID: 1877
 

8l - Hafan
Estonsko
Rok: 2006

Popis:
BPZ spoločné pre Estónsko, Litvu a Lotyšsko.


ID: 1885
 

8m - Hafan
Řecko
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Grécka.


ID: 1898
 

8o - Trollo
Švýcarsko
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce zo Švajčiarska.


ID: 1906
 

8p - Hafan
Chorvatsko
Rok: 2006

Popis:
BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.


ID: 1914
 

8r - Trollo
Francie
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Francúzska.


ID: 1922
 

8s - Hafan
Anglie
Rok: 2006

Popis:
BPZ pochádzajúce z Anglicka.