Slovník
Tento slovník usnadní všem novým sběratelům orientaci v jednotlivých kategoriích a určitě se stane užitečnou pomůckou i pro ty stávající.

Abecední filtr: 3 A B C D F G H I J K M O P R S U V W Z

varianta - Málo významově omezený termín pro objekt, vyznačující se tvarovou, konstrukční nebo barevnou odlišností od typového objektu základní série. Varianty mohou být ze strany výrobce úmyslné, vynucené a nahodilé a jsou předmětem nekonečných debat a svárů mezi sběrateli.