Varianty - Úžasňákovi
Úžasňákovi

de 10b Velocipod - viď. galériu (DE)
it 10c Velocipod - viď. galériu (IT)
es 10d Velocipod - viď. galériu (SP)
pt 10e Velocipod - viď. galériu (PT)
pl 10f Velocipod - viď. galériu (PL)
ch 10g Velocipod - viď. galériu (CH)
hu 10h Velocipod - viď. galériu (H/SCG)
sw 10i Velocipod - viď. galériu (SKAN)
be 10j Velocipod - viď. galériu (BNL)
eu 10k Velocipod - viď. galériu (OEU)
eu 10l Velocipod - viď. galériu (WEU)
gr 10m ?????????? - viď. galériu (GR)
br 10n Velocipod - viď. galériu (BR)
chr 10o Velocipod - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 10p Velocipod - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 10r Velocipod - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 11b Incredibile - viď. galériu (DE)
it 11c Incredibile - viď. galériu (IT)
es 11d Incredibile - viď. galériu (SP)
pt 11e Incredibile - viď. galériu (PT)
pl 11f Incredibile - viď. galériu (PL)
ch 11g Incredibile - viď. galériu (CH)
hu 11h Incredibile - viď. galériu (H/SCG)
sw 11i Incredibile - viď. galériu (SKAN)
be 11j Incredibile - viď. galériu (BNL)
eu 11k Incredibile - viď. galériu (OEU)
eu 11l Incredibile - viď. galériu (WEU)
gr 11m Incredibile - viď. galériu (GR)
br 11n Incredibile - viď. galériu (BR)
chr 11o Incredibile - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 11p Incredibile - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 11r Incredibile - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 1b Mrs. Incredible - viď. galériu (DE)
it 1c Mrs. Incredibile - viď. galériu (IT)
es 1d Mr. Increíble - viď. galériu (SP)
pt 1e Sra. Incrivel - viď. galériu (PT)
pl 1f Mrs. Incredible - viď. galériu (PL)
ch 1g Mme Indestructibles/ Mrs. Incr - viď. galériu (CH)
hu 1h Mrs. Incredible - viď. galériu (H/SCG)
sw 1i Mrs. Incredible - viď. galériu (SKAN)
be 1j Mme Indestructibles/ Mrs. Incr - viď. galériu (BNL)
eu 1k Mrs. Incredible - viď. galériu (OEU)
eu 1l Mrs. Incredible - viď. galériu (WEU)
gr 1m ????? ??????? - viď. galériu (GR)
br 1n Sra. Incrível - viď. galériu (BR)
chr 1o Gda.Izbavitelj/ Mrs.Incredible - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 1p Mrs. Incredible - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 1r Mrs. Incredible - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 2b Mr. Incredible - viď. galériu (DE)
it 2c Mrs. Incredibile - viď. galériu (IT)
es 2d Mr. Increíble - viď. galériu (SP)
pt 2e Pan Úžasňák - viď. galériu (PT)
pl 2f Mr. Incredible - viď. galériu (PL)
ch 2g Mr. Incredible - viď. galériu (CH)
hu 2h Mr. Incredible - viď. galériu (H/SCG)
sw 2i Mr. Incredible - viď. galériu (SKAN)
be 2j M.Indestructible/ Mr.Incredibl - viď. galériu (BNL)
eu 2k Mr. Incredible - viď. galériu (OEU)
eu 2l Mr. Incredible - viď. galériu (WEU)
gr 2m ?????? ???????? - viď. galériu (GR)
br 2n Pan Úžasňák - viď. galériu (BR)
chr 2o Mr. Incredible - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 2p Mr. Incredible - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 2r Mr. Incredible - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 3b Violetta - viď. galériu (DE)
it 3c Violetta - viď. galériu (IT)
es 3d Violet - viď. galériu (SP)
pt 3e Violet - viď. galériu (PT)
pl 3f Violet - viď. galériu (PL)
ch 3g Violet - viď. galériu (CH)
hu 3h IIIana/Violet - viď. galériu (H/SCG)
sw 3i Violet - viď. galériu (SKAN)
be 3j Violet - viď. galériu (BNL)
eu 3k Violet - viď. galériu (OEU)
eu 3l Violet - viď. galériu (WEU)
gr 3m ??????? - viď. galériu (GR)
br 3n Violet - viď. galériu (BR)
chr 3o Violet - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 3p Violet - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 3r Violet - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 4b Jack Jack - viď. galériu (DE)
it 4c Jack Jack - viď. galériu (IT)
es 4d Jack Jack - viď. galériu (SP)
pt 4e Zezé - viď. galériu (PT)
pl 4f Jack Jack - viď. galériu (PL)
ch 4g Jack Jack - viď. galériu (CH)
hu 4h Jack Jack - viď. galériu (H/SCG)
sw 4i Jack Jack - viď. galériu (SKAN)
be 4j Jack Jack - viď. galériu (BNL)
eu 4k Jack Jack - viď. galériu (OEU)
eu 4l Jack Jack - viď. galériu (WEU)
gr 4m Jack Jack - viď. galériu (GR)
br 4n Jack Jack - viď. galériu (BR)
chr 4o Jack Jack - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 4p Jack Jack - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 4r Jack Jack - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 5b Edna - viď. galériu (DE)
it 5c Edna Mode - viď. galériu (IT)
es 5d Edna módní - viď. galériu (SP)
pt 5e Edna módní - viď. galériu (PT)
pl 5f Edna Mode - viď. galériu (PL)
ch 5g Edna módní - viď. galériu (CH)
hu 5h Edna módní - viď. galériu (H/SCG)
sw 5i Edna módní - viď. galériu (SKAN)
be 5j Edna módní - viď. galériu (BNL)
eu 5k Edna módní - viď. galériu (OEU)
eu 5l Edna módní - viď. galériu (WEU)
gr 5m Edna módní - viď. galériu (GR)
br 5n Edna - viď. galériu (BR)
chr 5o Edna módní - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 5p Edna Moda - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 5r Edna Mode - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 6b Flash - viď. galériu (DE)
it 6c Flash - viď. galériu (IT)
es 6d Dash - viď. galériu (SP)
pt 6e Flecha - viď. galériu (PT)
pl 6f Dash - viď. galériu (PL)
ch 6g Fleche/Flash - viď. galériu (CH)
hu 6h Dash - viď. galériu (H/SCG)
sw 6i Dash - viď. galériu (SKAN)
be 6j Fleche/Flash - viď. galériu (BNL)
eu 6k Dash - viď. galériu (OEU)
eu 6l Dash - viď. galériu (WEU)
gr 6m Dash - viď. galériu (GR)
br 6n Dash - viď. galériu (BR)
chr 6o Dash - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 6p Dash - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 6r Dash - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 7b Syndrom - viď. galériu (DE)
it 7c Syndrom - viď. galériu (IT)
es 7d Syndrom - viď. galériu (SP)
pt 7e Syndrom - viď. galériu (PT)
pl 7f Syndrome - viď. galériu (PL)
ch 7g Syndrom - viď. galériu (CH)
hu 7h Szipirty/Syndrome - viď. galériu (H/SCG)
sw 7i Syndrom - viď. galériu (SKAN)
be 7j Syndrome - viď. galériu (BNL)
eu 7k Syndrom - viď. galériu (OEU)
eu 7l Syndrom - viď. galériu (WEU)
gr 7m Syndrom - viď. galériu (GR)
br 7n Syndrom - viď. galériu (BR)
chr 7o Syndrom - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 7p Syndrom - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 7r Syndrom - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 8b Frozone - viď. galériu (DE)
it 8c Frozone - viď. galériu (IT)
es 8d Frozone - viď. galériu (SP)
pt 8e Gelado - viď. galériu (PT)
pl 8f Frozone - viď. galériu (PL)
ch 8g Mražoun - viď. galériu (CH)
hu 8h Mražoun - viď. galériu (H/SCG)
sw 8i Frozone - viď. galériu (SKAN)
be 8j Frozone - viď. galériu (BNL)
eu 8k Frozone - viď. galériu (OEU)
eu 8l Frozone - viď. galériu (WEU)
gr 8m Mražoun - viď. galériu (GR)
br 8n Mražoun - viď. galériu (BR)
chr 8o Frozone - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 8p Frozone - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 8r Frozone - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com
de 9b Manta Jet - viď. galériu (DE)
it 9c Manta Jet - viď. galériu (IT)
es 9d Manta Jet - viď. galériu (SP)
pt 9e Manta Jet - viď. galériu (PT)
pl 9f Manta Jet - viď. galériu (PL)
ch 9g Manta Jet - viď. galériu (CH)
hu 9h Manta Jet - viď. galériu (H/SCG)
sw 9i Manta Jet - viď. galériu (SKAN)
be 9j Manta Jet - viď. galériu (BNL)
eu 9k Manta Jet - viď. galériu (OEU)
eu 9l Manta Jet - viď. galériu (WEU)
gr 9m Manta Jet - viď. galériu (GR)
br 9n Manta Jet - viď. galériu (BR)
chr 9o Manta Jet - BPZ spoločné pre Chorvátsko a Slovinsko.
ar 9p Manta Jet - Nápis na prednej strane: www.kinder.com.ar
ar 9r Manta Jet - Nápis na prednej strane: www.disneylatino.com www.LosincreiblesLaPelicula.com